اسلایدشو

منو

  گوگل مپ


  امار بازدید
  General Statistics
  Total Site Statistics 13329
  Best Site Statistics Day 12/10/2019
  Best Site Statistics Count 768
  Today Site Statistics 0
  Yesterday Site Statistics 1


  اخبار مرکز
  news categories 
  كارگاه مقاله نویسی (3) 
  مرکز تحقیقات بالینی رجائی و مرکز تحقیقات قلب و عروق برگزار می کند.
  news code : 83910  |  event date : Sun Feb 07, 2021 9:35:33
  كارگاه مقاله نویسی (2) 
  مرکز تحقیقات بالینی رجائی و مرکز تحقیقات قلب و عروق برگزار می کند.
  news code : 83877  |  event date : Thu Feb 04, 2021 8:59:46
  كارگاه مقاله نویسی (1) 
  مرکز تحقیقات بالینی رجائی و مرکز تحقیقات قلب و عروق برگزار می کند.
  news code : 83746  |  event date : Sat Jan 30, 2021 10:21:10
  news code : 83468  |  event date : Sat Jan 16, 2021 12:7:6
  news code : 83360  |  event date : Thu Jan 07, 2021 11:20:58
  news code : 83221  |  event date : Wed Dec 30, 2020 12:33:46
  news code : 83057  |  event date : Mon Dec 21, 2020 16:0:40
  news code : 83056  |  event date : Tue Dec 08, 2020 15:59:24
  news code : 82720  |  event date : Sun Dec 06, 2020 11:36:51
  كارگاه جستجوی منابع و پایگاه های علمی (2) 
  مرکز تحقیقات بالینی رجائی و مرکز تحقیقات قلب و عروق برگزار می کند.
  news code : 82683  |  event date : Thu Dec 03, 2020 9:7:25
  Page1of512345.Next.go

  گروه دورانV5.6.1.0